За нас

Сдружение „фабриКата” е сдружение с нестопанска цел, учредено през 2005 година в Габрово. Целта на Сдружението е да обучава и подпомага информационно, правно, финансово и методологично професионални творци и организации от Габрово, Велико Търново, Ловеч, Плевен и региона.

През 2006 г. Сдружението създава регионален ресурсен център за култура със същото име, като кооперационен проект с Швейцарската културна програма за България.

С дейността си Центърът подпомага създаването на стратегически предпоставки за изграждане на устойчива среда за качествени културни продукти в градовете от Северен централен регион; създава условия за активен културен диалог и сътрудничество между независими творци, артистични групи и организации от региона; подпомага комуникацията между културния продукт и неговата публика, както и съдейства за популяризиране на дейността и артистичния потенциал на независими творци, артистични групи и организации;осъществява посредничество между изкуството и бизнеса.

Центърът има разработени бизнес план, стратегия за развитие и комуникационна стратегия. В края на третата година Фабриката възложи на външен експерт да проведе проучване и изготви анализ за дейността на организацията, въздействието от нея и да даде препоръки за бъдещото ѝ съществуване.

Центърът бе разработен на база проведеното от Сдружението през м. септември 2005 г. “картографиране” на културните организации и професионални творци в градовете Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Севлиево, с цел идентифициране на техните нужди. Резултатите от проучването определиха мисията и профила на дейност на Регионален Ресурсен Център за Култура „фабриКата”.

Центърът се стреми към подпомагa развитието на творците и културните организации от съответните градове, за да се засили тяхната независимост и ролята в културния и социалния живот; съдействие за реализиране на устойчиво партньорство между творците, организациите и други заинтересовани лица в региона; търсене на подходящи съвременни методи, за да се улесни комуникацията между твореца, културния продукт и неговата публика.

Comments are closed