Изкуството – вдъхновение и…граници – документален филм за участието на българските творци в световното изкуство – Плевен

Организация- партньор:  Читалище “Хр. Ботев”- гр. Плевен

Кратко описание на проекта:
Документалният филм в рамките на 20-25 минути представя и дискутира възможностите, постиженията и проблемите при участието на българските творци в световното изкуство. Интервюирани са трима художника, които са имали възможност да работят извън страната. Те споделят своята философия за саздаването на собственото им творчество, причината за творческия импулс и доколко той зависи от социалния и културен микроклимат. Не на последно място е съпоставката между мащабите в творческите търсения на българските и чуждестранните автори, тяхната реализация на пазара на изкуството у нас и по света, как границите променят художествените и финансовите стойности на произведенията на изкуствата, как постиженията на българските автори се вписват в цялостната “картина” на световното изкуство днес. От друга страна ще бъде коментирана тенденцията изкуството да търси сигурност в комерсиалността и провокацията… Търси се отговор на въпроса нетрадиционните форми на съвременното изкуство и налагащата се като подход еклектика признак на изчерпване ли е в областта на изкуствата или адекватна творческа рефлексия.

Финансиране от ФабриКата: 1729 лв.

Comments are closed