Православните храмове в Габрово – център на духовността

Организация- партньор:  Център за устойчиво регионално развитие,  Габрово

Кратко описание на проекта:

Чрез проекта се създава високо-качествен телевизионен продукт на DVD носител, описващ историята и съвременната дейност на църковните храмове в гр. Габрово. Тези средища на духовност се представят и като съвременни центрове за културен живот и алтернативни културни пространства на общността. Филмът се подарява на всички училища, читалища, библиотеки и неправителствени организации. Излъчва се по регионалните и национални телевизии.

Финансиране от ФабриКата: 1770 лв.

Comments are closed