Сграфито – Керамиката на търновските владетели – документален филм – Велико Търново

Организация- партньор:  “ДИРЕКТ МЕДИА” ЕООД, Велико Търново

Кратко описание на проекта:
Изработване на документален филм, който да разкрие тайните и да популяризира един от изчезващите видове грънчарство или т. нар. сграфитокерамика. Това е уникална средновековна керамика със сложна техника на декориране, запазена в автентичен вид в ателието на майстор Нина Нешева на Самоводската чаршия във Велико Търново. Керамиката се отличава с красиви рисунки, изобразяващи различни геометрични фигури, цветя и животни. Всеки орнамент, боя или фигура, изписани върху съдовете имали конкретна символика за българския бит и култура. Тази луксозна керамика била предназначена само за царете и болярите в средновековната столица Търновград, затова се нарича още царска керамика. Единствената жена в България, която днес се занимава с изработката на съдове по тази технология – Нина Нешева черпи познания за тази техника от археологическите находки при разкопките на Царевец и църквите във Велико Търново. От съвсем малки парчета вековна керамика, тя успява да сглоби цели картини върху керамичните съдове в грънчарската си работилница. В проекта ще участват и ученици от 4, 5, 6 и 7-ми клас от специализираните паралелки по изобразително изкуство в СОУ “Емилиян Станев”-Велико Търново.

Дата и място:
Разпространение и промоция на филма и популяризиане на сайта във специализираните интернет форуми – 23.12.2008 – 30.01.2009 г.

Финансиране от ФабриКата:   2260 лв.

Comments are closed