Субективна триизмерност, изложба – Велико Търново

Партньор:  Константин Станев Денев

Кратко описание на проекта:
Проектът се занимава с медийната трансформация на визуалния образ като манипулация на обективната реалност. Той се опитва да постигне визуален образ, близък до нагласите на съвременния човек и търси асоциации с езика на рекламата, реалити шоуто и др. Въздействието на визуалните обекти разчита на смесването на илюзорното пространство на фотографията с реалната триизмерност на пластичната интервенция. За реализирането на идеята се използват съвременни материали и технолигии: еталбонт, солвентен печат, механична обработка с компютърно контролирани плотери, видеоинсталация и видеофилм. Предвижда се отпечатване на каталог – обект, използващ пластичния език на проекта.

Дата и място:  15 – 30 януари 2009, Изложбена зала “Рафаел Михайлов” гр. Велико Търново

Финансиране от ФабриКата:  1850 лв.

Comments are closed