Европейска мрежа “Занаяти & Дизайн”

1Проект Европейска мрежа за занаяти & дизайн се изпълнява с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014

Logowww.ngogrants.bg

www.eeagrants.org

Основната цел на проекта е да създаде предпоставки за изграждане на европейска мрежа на творци – майстори на народни и художествени занаяти и дизайнери, като среда за взаимното обогатяване и надграждане на знанията и уменията на участниците, така и на възможна синергия между два сектора, със стратегическа роля в развитието на целевите територии – Габрово, Троян, Трявна, Велико Търново.

Проектът включва изследване и анализ на състоянието на типичните за района народни и художествени занаяти като предпоставка за откриване на неизползвани до момента възможности и перспективи за развитие. Многообразието от умения и знания, появата на нови технологии и форми на изразяване,  създават следващи връзки и взаимодействия – между творците и индустрията, между естетиката и функционалното изкуство, между ръчната изработка и прототипите за масово производство. Това предполага съответно въздействие върху развитието на местните общности, което също е обект на наблюдение и бъдещ анализ.

В рамките на проекта ще бъде проучена общата културна среда в областта на занаятите и дизайна в Норвегия и Исландия, Ще бъдат идентифицирани културни институции, неправителствени организации, бизнес, индивидуални творци, като потенциални партньори за  създаване и развитие на мрежата.

Проектът ще завърши с международна конференция, чрез която ще се набележат възможните мерки и инструменти за структурирането, функционирането и  развитието на мрежата.

Покана за участие
Програма
Културният потенциал на народните и художествените занаяти
Занаяти, дизайн, мрежи / Кристин Расолкова
Историческата дълбочина на многообразието от занаяти / Милена Колева-Звънчарова
Добавената стойност на различието / Иван Кабаков
Занаяти и дизайн_Утилитарността на синергията / Иван Кабаков
Studio “tochka & tochka”
Craftsmanship in istanbul
Presentation Martina Deneva
Crafts Connected / Conference Presentation
Beading in Bulgaria Ethnological Backgrounds / Milena Zvancharova

 


ЕМО „Етър“ представя света на старопланинската архитектура

 

Comments are closed