Песен за Габрово, песен за празник

20/05/2008

Проектът представя усилието на една творческа общност, целяща да създаде музикално произведение, което да се превърне в част от емблемите …